top of page

Conditions Générales de Ventes

arrow-back-outline_318-8503.jpg

Les conditions générales de vente (CGV) présentées ci-dessous régissent les ventes réalisées par notre société NACREMENT BELLE et concernent exclusivement cette société  et toute personne physique ou morale (le Client) effectuant un achat sur ce site.

OWS mogą być w każdym czasie modyfikowane, użytkownik serwisu i Klient potwierdzają zapoznanie się z OWS obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia. Składając zamówienie Klient wyraźnie akceptuje wszystkie warunki OWS obowiązujące w dniu jego zakupu.

 

ARTYKUŁ I. ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW 


Klient może złożyć zamówienie na naszej stronie internetowej, informacje dotyczące umowy prezentowane są w języku francuskim. Zamówienia w serwisie NACREMENT BELLE realizowane są poprzez bezpieczne połączenie.

 

Każde zamówienie klienta, które zostało potwierdzone wysłaniem potwierdzenia zamówienia, jest uważane za wiążące i ostateczne z chwilą jego otrzymania przez firmę NACREMENT BELLE.

 

SEKCJA II. OBOWIĄZUJĄCA CENA, WARUNKI I PRAKTYKI CENOWE

Wszystkie podane ceny są cenami publicznymi i są wyrażone w euro, z uwzględnieniem wszystkich podatków. W przypadku zamówienia do kraju innego niż Francja, wszelkie opłaty celne lub podatki lokalne ponosi odbiorca. Wszystkie zamówienia, bez względu na ich pochodzenie, są płatne w euro.

NACREMENT BELLE zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym czasie, jednakże każdy zakupiony produkt będzie fakturowany na podstawie cen obowiązujących w momencie rejestracji zamówienia klienta. We wszystkich przypadkach cena do zapłaty przez klienta jest ceną wskazaną na stronie internetowej NACREMENT BELLE w momencie zakupu, jak również w potwierdzeniu zamówienia i odpowiedniej fakturze.

Produkty pozostają własnością NACREMENT BELLE do momentu całkowitej zapłaty ceny przez klienta. 

SEKCJA III. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

Nasze oferty produktowe i ceny obowiązują tak długo, jak długo są widoczne na stronie, w granicach dostępnych stanów magazynowych. Staramy się publikować dostępność towaru na naszej stronie w czasie rzeczywistym.

Wskazania dotyczące dostępności produktów są podawane klientowi każdorazowo w momencie składania zamówienia przez klienta. W przypadku niedostępności produktu po złożeniu zamówienia, NACREMENT BELLE wskaże niezwłocznie iw jakikolwiek sposób nowy termin dostawy, po otrzymaniu otrzymanej informacji. W takim przypadku klient może anulować swoje zamówienie i otrzymać zwrot kaucji, którą wpłacił firmie NACREMENT BELLE.

Zwrot kosztów nastąpi według uznania NACREMENT BELLE poprzez uznanie rachunku bankowego klienta.

W przypadku zwłoki NACREMENT BELLE zastrzega sobie prawo do anulowania całości lub części już opłaconych zamówień i zobowiązuje się w takim przypadku do zwrotu klientowi wszelkich kwot, które już zapłacił.

SEKCJA IV. DOSTAWA PRODUKTÓW 

Wszystkie zamówienia będą realizowane po otrzymaniu pełnej płatności od klienta. Czas potrzebny do zatwierdzenia płatności i wysłania zamówienia różni się w zależności od wybranej metody płatności. W każdym przypadku NACREMENT BELLE zastrzega sobie prawo do nieprzystąpienia do realizacji zamówienia, jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do integralności płatności dokonanej przez klienta.

Dostawa zamówionych produktów odbywa się na adres dostawy wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. NACREMENT BELLE nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnego wskazania przez Klienta adresu dostawy. Klient ma również możliwość odebrania swojej biżuterii bezpośrednio w siedzibie NACREMENT BELLE w Saint Denis na wyspie Reunion. W tym celu wyśle wiadomość e-mail na adres contact@nacrementbelle.com w celu umówienia spotkania. 

Średni czas wysyłki wynosi od 48 do 72 godzin od daty otrzymania pełnej zapłaty przez klienta. Czasy te odpowiadają zwykłym czasom przetwarzania i dostawy we Francji. W przypadku zamówienia z zagranicy czas dostawy może się różnić w zależności od różnych parametrów (sposób płatności, kraj dostawy, opłaty celne itp.). 

Klient może zażądać anulowania jego zamówienia wtedy i tylko wtedy, gdy wyprawa tego zamówienia nie odbyła się najpóźniej do siedmiu (7

) dni roboczych od daty wysyłki wskazanej przez NACREMENT BELLE, chyba że opóźnienie w wysyłce jest spowodowane działaniem siły wyższej w rozumieniu orzecznictwa sądów francuskich, błędnym adresem dostawy wskazanym przez Klienta, nieotrzymania płatności od klienta lub niewykonania/dostawy przez przewoźnika odpowiedzialnego za dostawę.

 

ARTYKUŁ V. BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

 

Serwis NACREMENT BELLE wykorzystuje bezpieczną platformę płatniczą z systemem 3DSecure, który gwarantuje optymalną niezawodność i ochronę danych bankowych klienta.

Płatność za zakupy klientów dokonywana jest gotówką kartą kredytową (VISA, MASTERCARD).

 

SEKCJA VI. ZWROT PIENIĘDZY PO ODSTĄPIENIU I ZWROTACH

Zgodnie z obowiązującym prawem klient ma 14 dni na odstąpienie od naszych nowych produktów od otrzymania zamówienia złożonego na stronie NACREMENT BELLE. Koszty zwrotu produktu ponosi jednak Klient, który musi zapewnić, aby produkt został dostarczony bezpieczną przesyłką ekspresową.

Zwrotu płatności można dokonać przy użyciu takich samych sposobów płatności, jak przy zakupie lub w inny sposób bez dodatkowych kosztów dla klienta. Należy pamiętać, że w przypadku płatności kartą kredytową, NACREMENT BELLE zwróci klientowi koszty pobrania związane z pierwszą wpłatą dokonaną przez klienta.

SEKCJA VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

Wszystkie teksty, komentarze, prace, ilustracje i obrazy reprodukowane na stronie internetowej NACREMENT BELLE są zastrzeżone prawem autorskim i własnością intelektualną.

 

SEKCJA IX. PRAWO WŁAŚCIWE - SPORY

Niniejsza umowa podlega prawu francuskiemu. Językiem niniejszej umowy jest język francuski.

W przypadku sporu wyłączną właściwość mają sądy francuskie właściwe dla siedziby spółki NACREMENT BELLE.

ARTICLE X. INFORMATIONS NOMINATIVES

NACREMENT BELLE est enregistrée au registre du commerce sous le numéro  892 924 762 R.C.S. Saint Denis. Son gérant est Mme Isabelle VIDOT, dont le siège social est situé 1, rue Gustave Flaubert, 97400 Saint Denis, Ile de la Réunion. 

 

NACREMENT BELLE s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations, considérées comme confidentielles, que vous lui communiquez. Elles ne seront utilisées que pour le traitement de votre commande et pour renforcer et personnaliser la communication et l'offre produits réservés aux Clients de NACREMENT BELLE.

 

Ponadto platforma e-commerce naszej firmy wykorzystuje pliki cookie, aby lepiej spełniać oczekiwania swoich klientów i odwiedzających. Pliki cookies wykorzystywane są przez NACREMENT BELLE wyłącznie w celu ulepszenia spersonalizowanej usługi przeznaczonej dla klienta.

bottom of page